Parameter Farmakokinetika

Parameter Farmakokinetika. PDF fileSelain pemodelan juga terdapat parameterparameter farmakokinetika penting yang sering muncul pada data publikasi farmakokinetika preklinik maupun klinik Berikut persamaan parameter farmakokinetika diantaranya (ket 1k = 1 kompartemen 2k = 2 kompartemen iv = intravena po = peroral) a Kadar plasma mulamula pada administrasi secara intravena ( (0)).

Konsep Klirens Aplikasi Dalam Farmakoterapi Vivi Sofia M
Konsep Klirens Aplikasi Dalam Farmakoterapi Vivi Sofia M from slidetodoc.com

.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pemodelan Farmakokinetika

.

Konsep Klirens Aplikasi Dalam Farmakoterapi Vivi Sofia M

.